خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا/ تیم ملی کشتی فرنگی شنبه راهی هند می شود