خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری برای حضور در رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی در شیراز/ کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعلام آمادگی کردند