خانه اخبار برای استقلالی ها که پس از اعلام رای سوپرجام برای کم اهمیت خواندن آن تلاش می کنند / خرج میلیاردی برای جام کم ارزش!