خانه استقلال رئیس کمیته فوتبال مجلس:
بدهی استقلال و پرسپولیس باید از محل واگذاری پرداخت شود