خانه پرسپولیس دست یحیی روی نیمکت خالی است، مهره‌های خوبی از دست داده و فشار زیادی را تحمل می‌کند، اما این تیم شخصیت‌ قهرمانی‌اش را حفظ کرده و همین امروز به یک برد پرگل نیاز دارد
بجنگ با همین موجودی