خانه پرسپولیس با یک دنیا هیجان و دلتنگی/ سرخپوشان به تمرینات بازگشتند