خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری با وجود  ابلاغ  وزارت ورزش و جوانان/ اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان تعطیل نشد