خانه پرسپولیس با صلاحدید کادر فنی، تمرین شنبه سرخپوشان تعطیل شد