خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری با حکم رئیس فدراسیون کشتی/ غلامرضا محمدی بعنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد منصوب شد