خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری با حمایت خیرین در قالب موسسه فرهنگی هنری خادمین علی‌ابن ابی‌طالب / افتتاح مدرسه در منطقه محروم مرزی به نام حسن رحیمی