خانه پرسپولیس باقری: چه ایرادی دارد که رسول‌پناه برود؟