خانه پرسپولیس باشگاه پرسپولیس: پنجره نقل و انقالات بسته نشده است