خانه پرسپولیس تمرین فردا سرنوشت گل‌محمدی را مشخص می‌کند
باشگاه پرسپولیس و یحیی به بن‌بست رسیدند؟