خانه پرسپولیس او همراه تیم خواهد ماند
باشگاه پرسپولیس: خلیل‌زاده توقع غیرمنطقی نداشته