خانه اخبار باشگاه پرسپولیس:منتظر پاسخ سازمان لیگ برای رفع نواقص مدنظر AFC هستیم