خانه پرسپولیس باشگاه پرسپولیس:شکایت از سامان گوران را پیگیری می کنیم/ او به تمام مردم ایران بی احترامی کرد