خانه لیگ برترتراکتور تراکتوری‌ها مذاکره با بازیکنان لیگ برتر را تکذیب کردند