خانه پرسپولیس هر چه به هفته‌های پایانی لیگ و جام پنجم نزدیک می‌شویم حاشیه‌سازی‌‌ها علیه پرسپولیس گسترده‌تر می‌شود
بازی علنی، خارج از زمین فوتبال