خانه پرسپولیس کرمانی مقدم: باخت در پنالتی، خیلی هم باخت نبود؛ مربی اشتباه نکرد
بازی با ماشین‌سازی خیلی سخت است، تیم خیلی حواسش را جمع کند