خانه استقلال واکنش سازمان لیگ به ادعای کاپیتان استقلال
بازیکن 10 میلیاردی باید مالیات بدهد