خانه اخبار بازیکن سابق پرسپولیس به بیماری کرونا مبتلا شده است