خانه پرسپولیس بازیکن خاطی پرسپولیس عذرخواهی کرد/ حضور در تمرین بعد از رضایت گل محمدی