خانه پرسپولیس بازیکن جوان پرسپولیس، بازیگر سریالی با موضوع اعتیاد شد + فیلم