خانه پرسپولیس بازدید سرپرست باشگاه پرسپولیس از ورزشگاه کاظمی