خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی بازتاب پیروزی قاطع شاگردان اسکوچیچ در رسانه‌های عربی، سکوت عربستانی‌ها
ایران رقابت را در گروه C بالا برد