خانه پرسپولیس در آستانه دیدار پرسپولیس - صنعت نفت آبادان
بارش شدید باران در ورزشگاه آزادی