خانه پرسپولیس لیگ دسته یک فوتبال
باخت ماشین‌سازی به تازه‌واردها / سه امتیاز اول به حساب ساوه و شیراز واریز شد