خانه پرسپولیس شافعی: پرسپولیس در بازگشت از هند فاصله امتیازش با رقبا را زیاد می‌کند
این گروه غیرفوتبالی چیزی غیر از خرابی و ویرانی نداشتند