خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی واکنش وزیر ورزش عراق به شکست برابر ایران
این نتیجه ناامیدکننده بود