خانه پرسپولیس پنجعلی: مایه تاسف است توپ‌جمع‌کن روی اعصاب بازیکن راه می‌رود
اینکه بعضی‌ها در فوتبال دنبال جادوگری هستند مضحک است