خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس شاه‌محمدی: پرسپولیس با گل‌های امیری و عبدی برنده دربی می‌شود
اینجور وقت‌ها استقلال خوب می‌بازد