خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی رنکینگ فیفا اعلام شد؛
ایران با اسکوچیچ به رتبه نخست آسیا برگشت