خانه استقلال ایرانسل موظف شد تا چهارشنبه پول معوق استقلال را پرداخت کند