خانه پرسپولیس تغییر در بازی بدون نظر تیم مقابل، سابقه دارد
ایران، قهرمانی آسیا را می‌خواهد؟