خانه لیگ برترفولاد خوزستان جواد نکونام بالاخره پاسخ فکری را داد
اگر منظور از آن حرف‌ها من بودم همه آنها حرف‌ها تقدیم خودش