خانه پرسپولیس باقری در گفت‌وگو با رویترز:
اگر با جام بازگردیم برای فوتبال ایران افتخار بزرگی است