خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی تیم‌ملی عمان تحت هدایت برانکو ایوانکوویچ، موفق شد برای اولین بار در تاریخ این کشور، ژاپن را در خانه مغلوب کند
او که خاک را به نظر کیمیا کند