خانه پرسپولیس اظهارنظر رسول پناه درباره علیپور:
او هواداران و هیات مدیره پرسپولیس را بازی داد!