خانه اخبار اوپتا اعلام کرد؛ طارمی در پرتغال هم رکورد زد!