خانه لیگ برتر سپاهان یک - سایپا یک
اولین تساوی اصفهانی‌ها