خانه لیگ برتر اعتراض رسمی باشگاه سایپا به اتفاقات ورزشگاه نقش جهان
انفجار و گل سپاهان!