خانه منهای فوتبالتوپ و تور المپیک توکیو| والیبال؛ ایران 3 - لهستان 2
انتقام سخت از قهرمان جهان