خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس پول در باشگاه وجود دارد اما به رسن ندادند!
انتظاری: رسول‌پناه اصلا فوتبالی نیست که بتواند پرسپولیس را اداره کند