خانه اخبار امیر حاج رضایی در تحلیل کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال: فیلم ژانر وحشت بهتر از تماشای این اسامی است