خانه فدراسیون فوتبال اسامی محرومان هفته بیست و نهم لیگ برتر
امیری مقابل گل گهر غایب است