خانه پرسپولیس امیدوارم از تیم ملی حمایت شود
امیری: بخاطر سلامتی بازیکنان مسابقه با مالی لغو شد