خانه لیگ برترذوب‌آهن با رد رای سه بر صفر به نفع سایپا
امید ذوبی‌ها برای بقا تقویت شد