خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ امسال تماشاگران نمی‌توانند وارد ورزشگاه شوند