خانه لیگ قهرمانان آسیا الوحده رسما از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شد