خانه لیگ برترتراکتور الهامی: مسئولیت این باخت با من است / در مورد دژاگه از باشگاه سوال کنید